ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

W poniedziałek 3 września 2018 roku uroczystą Mszą św. w kościele Przemienienia Pańskiego w Ropczycach młodzież  ZSA-T wraz z dyrekcją, starostą powiatu, nauczycielami rozpoczęła nowy rok szkolny. Następnie w auli szkolnej odbyła się inauguracyjna akademia. Po odśpiewaniu hymnu dyrektor Agnieszka Mazur powitała po wakacyjnej przerwie grono pedagogiczne, pracowników niepedagogicznych. Szczególnie serdecznie powitała pierwszoklasistów, którzy  tak licznie   wybrali różne kierunki kształcenia w naszej szkole. Kierując  swoje słowa do  nich, dyrektor powiedziała, że obdarzyli  nas  dużym zaufaniem, dlatego postaramy się ich nie zawieść. Zrobimy wszystko, aby czuli się tu bezpiecznie, tak jak w drugim ,trochę większym domu. Przed  nimi czas nowych wyzwań. W każdym z nich drzemie jakiś talent, każdy ma inne potrzeby, możliwości  i pasje. Chcemy te pasje rozbudzać i rozwijać. Nasza szkoła potrafi tego nauczyć, to prawdziwa szkoła z pasją. Na zakończenie dyrektor życząc  uczniom sukcesów w nauce a nauczycielom sukcesów w dziedzinie dydaktycznej i wychowawczej przytoczyła  słowa flamandzkiego pisarza i duchownego: ,,Bogactwem człowieka  są uśmiech, przyjazny gest, pogodne słowo i takiego bogactwa życzę wam jak najwięcej.’’

J.K, K.C

ZOBACZ ZDJĘCIA