BYLIŚMY W … TROI!

W połowie kwietnia uczniowie klas: 1 TUP, 1 Ti, 2 TMG, 2 Ti oraz 3 Ti zwiedzali Skansen Archeologiczny w Trzcinicy zwany Karpacką Troją, a także wzięli udział w organizowanych  tam warsztatach łuczniczych, przy okazji odkrywając w sobie nieznane dotychczas talenty.

Pobyt w najstarszej osadzie słowiańskiej na naszych ziemiach, oglądanie w nowoczesnej i wygodnej sali kinowej filmu o historii tego niezwykłego miejsca, pasjonujące opowieści przewodniczki oprowadzającej po muzeum archeologicznym, w którym zgromadzono bezcenne skarby ( często jedyne takie w całej Europie!), wędrowanie ścieżkami wśród zrekonstruowanych pieczołowicie ziemianek i chat pierwszych Słowian, wreszcie spacer prastarymi ziemno-drewnianymi wałami na wieżę widokową – to dobrze spędzony czas. Pozwolił w ciekawy sposób poszerzyć wiedzę z historii lub zawodową , np. uczniowie z kierunku technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki poznali najstarsze sposoby uprawy ziemi, zobaczyli pierwsze, najprostsze narzędzia rolnicze oraz przyjrzeli się zwierzętom udomowionym i hodowanym tysiące lat temu (dzięki precyzyjnie odtworzonym na poszczególnych stanowiskach ekspozycji muzealnej scenkom rodzajowym). Nawet pogoda tego dnia przypominała małą epokę lodowcową!

Warto zobaczyć coś niezwykłego i wspólnie spędzić dzień poza murami szkoły.

Agnieszka Zięba-Kubik

GALERIA ZDJĘĆ