CIEKAWE WYSTAWY HISTORYCZNE

5 grudnia 2018r. młodzież z klasy III Technikum w zawodzie technik informatyk i klasy III Technikum w zawodzie technik architektury krajobrazu w Zespole Szkół Agro - Technicznych w Ropczycach miała możliwość obejrzenia interesujących wystaw: „Drogi do niepodległości mieszkańców powiatu ropczycko - sędziszowskiego w latach 1914 - 1920”, „Ojcowie Niepodległości”, „Historia Orła Białego” i „Z historii Kasy Oszczędności w Ropczycach”. Eksponowane w Powiatowym Centrum Edukacji Kulturalnej przedmioty: dokumenty, medale, zdjęcia, mundury, broń - pochodziły z okresu walk o powrót Polski na mapę Europy, czyli z czasów I wojny światowej. Pozwoliły one uczniom wyobrazić sobie wielki wysiłek naszych przodków podjęty w celu odzyskania niepodległości i zakończony szczęśliwym finałem. Zebrane wiadomości przybliżyły im m. in. działalność Ligi Kobiet w Ropczycach, problemy z wyposażeniem Legionów Polskich, a także te spowodowane kryzysem przysięgowym po odmówieniu przez gen. J. Piłsudskiego złożenia przysięgi cesarzowi Austrii i cesarzowi Niemiec czy też wspólny szlak bojowy z Legionami Polskimi przedstawicieli mieszkańców naszej ziemi w charakterze żołnierzy. Bogactwo eksponatów wystaw pozwoliło młodzieży lepiej poznać sylwetki Ojców Niepodległości i historię ropczyckiej Kasy Oszczędności, banknoty używane w tamtym okresie czy rymowanki zachęcające ludzi do oszczędzania swoich pieniędzy i najstarsze aktualnie dostępne zdjęcia budynku oraz zobaczyć ustawione w gabinecie piękne meble z bardzo wygodnym fotelem przed biurkiem.

ZOBACZ ZDJĘCIA

Katarzyna Czajkowska