CYBERBEZPIECZNI

28 listopada 2018r w naszej szkole odbył się Dzień Bezpiecznego Internetu w ramach realizacji projektu Cyfrowobezpieczni.pl - Bezpieczna Szkoła Cyfrowa. Na spotkanie z uczniami i nauczycielami przybył z prelekcją i zajęciami warsztatowymi edukator, pan Paweł Krzemień. Treści programu przedstawione były również  rodzicom na spotkaniu 22 listopada. Podstawowym celem programu było uświadamiać uczniów, ale także nauczycieli i rodziców na temat możliwych zagrożeń i ryzyka związanego z korzystaniem z Internetu i nowoczesnych narzędzi cyfrowych. Edukator zapoznał z systemowymi rozwiązaniami, które pozwolą lepiej wykorzystywać narzędzia cyfrowe dla wspierania rozwoju uczniów, przy jednoczesnym zapewnieniu dzieciom bezpieczeństwa i nauczeniu ich zasad mądrego korzystania z Internetu i urządzeń cyfrowych. Koordynatorem programu w naszej szkole była pani pedagog, mentorem pan Łukasz Mędrygrał. Dziękuję za wsparcie techniczne dla: uczniów klasy II Tia i III Tia, panów Dawida Sąsiadka i Maćka Matusika.

ZOBACZ ZDJĘCIA

SMB