CZOŁOWE MIEJSCA W KONKURSIE LITERACKIM

W konkursie organizowanym przez powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej, objętym honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka oraz Starosty Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego, udział wzięły trzy uczennice naszej szkoły Agnieszka Siwiec z II Tż, która zajęła – I miejsce, Natalia Mazur z III Tż - II miejsce oraz Anita Zapał z II Tż otrzymała wyróżnienie.

Był to konkurs literacki, pod nazwą „I dziś w kraju i na świecie jest wiele bolesnych problemów, wiele tragedii, którym trzeba się przeciwstawić” - jak przeciwstawić się szkolnej agresji czyniąc dobro?- w nawiązaniu do postawy Ireny Sendlerowej i wartości, jakimi kierowała się, pomagając innym. Uczestnicy konkursu mieli do wyboru zredagowanie jednej z form wypowiedzi: wiersz, opowiadanie, list, refleksja, przemówienie, rozprawka. Uczennice prace pisały pod kierunkiem polonistek: Jolanty Kosiak i Eweliny Boś –Harbuz. Agnieszka Siwiec napisała przepiękny wiersz, Natalia Mazur list, a Anita Zapał refleksję, dotycząca przeciwstawienia się agresji szkolnej, czyniąc dobro w odniesieniu do osoby Ireny Sendlerowej. Gratulujemy laureatom kreatywności, a czołowe miejsca niech będą zachętą do udziału w następnych konkursach.

Jolanta Kosiak