Erasmus +

W dniach 18-19 listopada panie Ewelina Jaworek Cabaj oraz Agnieszka Konefał udały się na szkolenie do Portugalii. Celem wizyty było poszerzenie wiedzy na temat projektu Erasmus+, do którego przygotowuje się nasza szkoła oraz spotkanie z jednym z potencjalnych partnerów projektu, firmą Mobility Friends. Wizyta przebiegała w serdecznej i miłej atmosferze. Nauczycielki wysłuchały prezentacji szkół i organizacji z różnych krajów, gotowych do współpracy w ramach projektu Erasmus+. Pani Ewelina Jaworek Cabaj przedstawiła wszystkim uczestnikom walory naszej szkoły oraz kierunki, w jakich kształcimy młodzież. Jednym z punktów programu była prezentacja campusu, w którym zazwyczaj mieszka młodzież odbywająca praktyki zawodowe, a także firm, w których uczniowie pracują. Firma Mobility Friends jest kompetentna w dziedzinie organizacji takich praktyk, gdyż dysponuje odpowiednim doświadczeniem i corocznie przyjmuje gości z różnych krajów. Podczas pobytu w Portugalii organizatorzy zapewnili także program kulturowy. Dzięki temu uczestnicy zwiedzili miasta portugalskie takie jak Barcelos czy Porto.

Jesteśmy otwarci na świat, tradycje i wielokulturowość, która jest obecna w codziennym życiu. Chcemy pokonywać bariery, które utrudniają młodemu pokoleniu odnaleźć się w świecie. Mamy nadzieję, że to spotkanie zaowocuje w niedalekiej przyszłości i otworzy naszej młodzieży drzwi do nowych możliwości.