INAUGURACJA PROJEKTU

Zespół Szkół Agro-Technicznych im. Wincentego Witosa w Ropczycach rozpoczął realizację projektu edukacyjnego pn. „Młodzi ekolodzy – na ratunek pszczołom”, finansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz Powiat Ropczycko-Sędziszowski. Dużym wsparciem merytorycznym podczas realizacji projektu będzie współpraca z Niepublicznym Zespołem Szkół w Ropczycach, a zwłaszcza z Dyrektorem tej placówki, który posiada bardzo duże doświadczenie w zakresie pszczelarstwa.

Zadanie to skierowane jest do mieszkańców powiatu ropczycko-sędziszowskiego, a zwłaszcza młodzieży kształcącej się w okolicznych placówkach oświatowych. W działaniach edukacyjnych weźmie udział około tysiąc uczestników, z czego pięćset to uczniowie naszej szkoły. Planowany termin zakończenia programu to 30 czerwca 2019 r. Koordynatorem projektu jest Halina Wiktor – nauczyciel architektury krajobrazu.

Głównym celem projektu jest propagowanie pszczelarstwa oraz ochrony środowiska wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Zadanie ma zwrócić uwagę na problem zmniejszania się populacji pszczół wynikający z postępu i rozwoju gospodarczego, ingerencji człowieka w naturalne środowisko, niewłaściwego stosowania środków ochrony roślin, a co za tym idzie postępującego zanieczyszczenia środowiska.

W ramach tego zadania Zespół Szkół Agro-Technicznych może poszczycić się nowo utworzoną pracownią edukacji ekologicznej – Izbą Pszczelarską, która wyposażona została w nowoczesny sprzęt i narzędzia pszczelarskie, urządzenia do wykrywania chorób pszczół oraz do wychowu matek. Sala jest dostępna dla wszystkich mieszkańców powiatu, a w szczególności pszczelarzy, uczniów i dzieci. Zwiedzający będą mieli okazję zobaczyć jak toczy się życie w ulu i poza nim. W Izbie Pszczelarskiej organizowane będą wykłady, szkolenia, prelekcje, spotkania edukacyjne, które pozwolą na popularyzację wiedzy na temat życia tych pożytecznych owadów.

 Na uwagę zasługuje fakt, że planowane jest także prowadzenie działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, które odbywać się będą na terenie modelowej edukacyjno-szkoleniowej pasieki, położonej w Ropczycach (baza Niepublicznego Zespołu Szkół).Wizyty w pasiece będą dodatkowo urozmaicone praktycznymi warsztatami z zakresu funkcjonowania rodziny pszczelej. 

28 listopada  br. odbyła się uroczysta inauguracja projektu w utworzonej pracowni pszczelarskiej. W tym wydarzeniu udział wzięli zaproszeni goście oraz miłośnicy pszczelarstwa: Stanisław Fąfara – Dyrektor Niepublicznego Zespołu Szkół w Ropczycach i równocześnie Prezes Zarządu Powiatowego Koła Pszczelarzy w Ropczycach, Tadeusz Dylon – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Rzeszowie, Bogusław Kida – Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Lidia Sąsiadek reprezentująca Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, Grzegorz Bysiewicz – Członek Zarządu Koła Pszczelarzy w Ropczycach, Jerzy Mytych – Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Ropczycach i Członek Koła Pszczelarskiego w Ropczycach, Wioletta Pasierb z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Ropczycach, Marta Różańska – Dyrektor Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Ropczycach Nie mogło zabraknąć oczywiście nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół Agro-Technicznych.

Uroczystość rozpoczęła dyrektor szkoły Agnieszka Mazur, która wyraziła swoje zadowolenie z powodu realizacji projektu w Zespole Szkół Agro-Technicznych, tym bardziej, że wśród naszej młodzieży jest wielu uczniów, którzy interesują się pszczelarstwem, a ponadto mają już swoje własne pasieki. Następnie głos zabrał Stanisław Fąfara – pomysłodawca i współautor projektu, który również wyraził swój entuzjazm z możliwości wykonania tego projektu w naszej szkole i obiecał pomoc w jego realizacji. Swoje wystąpienie podsumował zdaniem, iż hodowla pszczół to nie tylko źródło utrzymania, ale przede wszystkim pasja i styl życia.

W dalszej części spotkania uczniowie z klasy III Technikum w zawodzie technik informatyk i technik architektury krajobrazu, Rafał Szpara i Natalia Tokarz, zaprezentowali przygotowaną przez panią Monikę Konieczny prezentację na temat osiągnięć naszej szkoły. Przedstawili również cele i główne zadania projektu. Nad stroną techniczną czuwali uczniowie klasy III Technikum w zawodzie technik informatyk – Patryk Ochał, Mateusz Borek i Paweł Stręk. Po krótkiej prezentacji odtworzono film pt. „Rotacyjna hodowla pszczół”. Następnie przybyli goście zwiedzali pracownię, podziwiając różnego rodzaju ule i narzędzia pszczelnicze np. aparat do sztucznej inseminacji matek pszczelich, mikroskop do inseminacji, do wosku, miodarkę uniwersalną, stół do odsklepiania, odstojnik do miodu, komorę dekrystalizacyjną, wagę pasieczną.

Zwieńczeniem spotkania był wspólny poczęstunek, który przygotowali uczniowie  klasy IV Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych pod kierunkiem Magdaleny Charchut, nauczyciela przedmiotów gastronomicznych. Wszystkie potrawy przygotowane zostały na bazie miodu. Serwowane były między innymi: aksamitny krem jarzynowy, żeberka pieczone w glazurze miodowej, filet z kurczaka pod miodową pierzynką, a na deser miodowe smoothie z pieczonym jabłkiem oraz miodowo-piernikowy przekładaniec. Uczestnicy spotkania mieli również możliwość degustacji różnych gatunków miodów.

ZOBACZ ZDJĘCIA

E. Boś-Harbuz
J. Kosiak