KONKURS POETYCKI

17 stycznia 2022 roku został rozstrzygnięty konkurs poetycki „Życie trzeba przeżyć godnie, bo jest tylko jedno”  zorganizowany przez bibliotekę szkolną. Konkurs polegał na napisaniu wiersza o błogosławionym  Kardynale Stefanie Wyszyńskim. Miał    on na celu  zachęcić  uczniów do próby tworzenia  własnych tekstów poetyckich,  jak również pokazać  ich  szersze zainteresowania biografią „Prymasa Tysiąclecia”, literaturą i filozofią. Forma i treść wiersza była dowolna. Z  tekstów wynika, że młodzież zna wydarzenia  z życia  bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Utwory pokazują, co przeżywał i czego doświadczał ten wielki Polak.

Jury wyróżniło następujące osoby:
I miejsce -  Roksana  Wiśniewska z klasy  III MAG
II  miejsce -  Iwona Boduch  z klasy  III ŻP
III miejsce  -  Wiktoria Świątek z klasy  II TŻ

.
Nauczyciele bibliotekarze