KONKURS POETYCKI O BŁ. KARDYNALE STEFANIE WYSZYŃSKIM

„Życie trzeba przeżyć godnie, bo jest tylko jedno.” Biblioteka szkolna serdecznie zaprasza  uczniów Zespołu Szkół Agro-Technicznych im. Wincentego Witosa w Ropczycach do udziału w konkursie poetyckim na napisanie wiersza o bł. Kardynale Stefanie Wyszyńskim. Konkurs ma na celu pogłębianie wiedzy o życiu, działalności i zasługach „Prymasa Tysiąclecia”, zachęcanie uczniów do próby tworzenia własnych tekstów poetyckich, stwarzanie uczniom możliwości  wyrażania własnych  opinii i refleksji. Każdy zgłaszający się do konkursu ma za zadanie napisać wiersz przedstawiający portret bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.  Teksty należy składać w bibliotece szkolnej do 20 grudnia 2021 roku. Na wyróżnionych czekają nagrody.

Regulamin konkursu znajduje się na stronie szkoły w zakładce dla ucznia pod hasłem „Biblioteka”.