LEKCJA ETNOGRAFII I NIE TYLKO…

W dniu 22 listopada 2018 roku uczniowie klasy II Technikum w zawodzie Technik Żywienia wraz z opiekunem Jolantą Kosiak obejrzeli wystawę w Zespole Szkół  im. ks. dra J. Zwierza  pt. ,,Pokażmy pamiątki na 100-lecie odzyskania niepodległości’’. Młodzież wysłuchała przepięknej prelekcji na temat zgromadzonych pamiątek tj. aktów urodzenia, aktów nadania ziemi, sprzętu gospodarstwa domowego, ubiorów, broni, ulotek, plakatów, medalów, fotografii. Były to przedmioty, dokumenty pochodzące ze zbiorów prywatnych osób oraz  ze zbiorów Miejskiej i Powiatowej  Biblioteki  Publicznej w Ropczycach związane z okresem odzyskiwania wolności przez Ojczyznę. Na szczególną uwagę zasługuje ekspozycja Pism zbiorowych Józefa Piłsudskiego oraz 44 teksty Antologii Niepodległości. Uczniowie docenili walory edukacyjne wystawy a przede wszystkim uświadomili sobie, że żyją w wolnej Polsce, czego nie mieli ich pradziadkowie. Młodzi ludzie spojrzeli na przeszłość oraz tradycję inaczej, z bliska, w sposób ,,namacalny’’. Wystawa dostarczyła nam nowej wiedzy, pobudziła do refleksji, jak ważna jest spuścizna przodków i ciekawy wokół nas świat.

J. Kosiak