NAGRODZENI W II OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM

Uczennice Zespołu Szkół Agro – Technicznych  odniosły ogromny sukces w II Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Święte słowa Kardynała Stefana Wyszyńskiego” organizowanym przez Fundację „BO WARTO” z siedzibą w Warszawie. Konkurs miał na celu upowszechnienie wiedzy o życiu i działalności Prymasa Tysiąclecia oraz kształtowanie postaw i promowanie wartości, którym był wierny. Uczniowie mieli za zadanie przygotować pracę plastyczną w formie plakatu przedstawiającego  wybraną z podanych przez organizatora myśli Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Nasze uczennice zostały Laureatkami w tym prestiżowym  konkursie. W III kategorii wiekowej: uczniowie szkół ponadpodstawowych II miejsce ex aequo zajęły Monika Rusin i Amelia Panek a Roksana Wiśniewska i Emilia Darłak otrzymały wyróżnienia. Cieszymy się ogromnie z sukcesu naszych uczennic, tym bardziej, że jury wybierało spośród 900 nadesłanych prac.

Naszym Laureatkom serdecznie gratulujemy!

Nauczyciele bibliotekarze