ODWIEDZINY UCZNIÓW Z OŚRODKA SZKOLNO – WYCHOW

Aby pozyskać nowych ekologów „na ratunek pszczołom”, w dniu 14.03.2019 do naszej szkoły zostali zaproszeni uczniowie Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Ropczycach na lekcję otwartą pani M. Charchut i A. Górak. Spotkani

Po powitaniu gości rozpoczęła się prelekcja, na początku której pani M. Charchut  podkreśliła jak ważna i bezcenna jest rola pszczół w naszym środowisku, bo aż 70% roślin które my spożywamy, to efekt ich pracy. Uczniowie dowiedzieli się też na jakie zagrożenia są narażone pszczoły w wyniku burzliwego rozwoju cywilizacji, stosowania pestycydów i upraw monokulturowych. Następnie prelegentka mówiła o wysokiej wartości odżywczej produktów pszczelarskich, czyli miodu, mleczka, i pyłku kwiatowego. Zawierają one wiele związków biologicznie czynnych, które działają bakteriobójczo i wzmacniają naszą odporność oraz są „bombami” witaminowymi i mineralnymi. Pani Charchut apelowała, aby cieszyć się z ich brzęczenia, bo to oznaka, że środowisko w którym mieszkamy jeszcze jest „w miarę” przyjazne pszczołom. Goście chętnie włączali się w dyskusję i żywo reagowali na każde zadane pytanie.

Następnie pani A. Górak przeprowadziła degustację specyfiku „podbieranego” przez człowieka tym pracowitym owadom od wieków. Uczniowie próbowali różne rodzaje miodów, porównywali je i zachwalali ich smak.

Po miodzie przyszedł czas na degustację potraw i napojów sporządzonych na ich bazie. Przy stole toczyły się ożywione rozmowy. Uczniowie szkoły cukierniczej zainteresowani byli recepturami na podane smakołyki.

Po degustacji uczniowie zapoznali się z wyposażeniem szkolnej pracowni gastronomicznej, po czym udali się do Izby Pszczelarskiej, która stworzona i wyposażona została w ramach projektu „Młodzi ekolodzy na ratunek pszczołom”. Przewodnikiem był tutaj pan Wojciech Ożóg, który już jako uczeń szkoły średniej zajmował się pasieką. Zaprezentował nam różne rodzaje uli, nowoczesny sprzęt do odzyskiwania miodu i pielęgnacji pszczół oraz do pracy w pasiece. W sposób niezwykle ciekawy i humorystyczny opowiadał w czym i w jaki sposób pracują pracowite pszczółki, o hierarchii, podziale obowiązków, zwyczajach pszczół i walce o przetrwanie. Słuchacze dowiedzieli się jaki trik zastosować, aby nie być użądlonym przez pszczołę i zachować ją przy życiu oraz jaka jest różnica między osą a pszczołą.

Z zachowania i zadawanych pytań wynika, że uczniowie bardzo zainteresowali się tym co dzieje się w pasiece. Mamy nadzieję, że się im u nas podobało i że będą mile wspominać wizytę a usłyszane wiadomości zapamiętają na bardzo długo i będą świadomymi przyjaciółmi pszczół.   

 A.G,  M. Ch.

ZOBACZ ZDJĘCIA