OLIMPIADY WIEDZY O ŻYWIENIU I ŻYWNOŚCI

„Racjonalne żywienie jest jednym z istotnych czynników determinujących stan zdrowia społeczeństwa, jego pomyślność i aktywność zawodową. Mając to na uwadze organizacje międzynarodowe i władze poszczególnych krajów podejmują różne działania zmierzające do podniesienia poziomu wiedzy żywieniowej ludności, szczególnie młodego pokolenia. Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności, wychodząc naprzeciw tym dążeniom, stawia sobie za cel rozwijanie zainteresowań uczniów
i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych problemem żywienia, upowszechnianie wzorców racjonalnego żywienia i promocję zdrowia”.

Na początku listopada pięć uczennic naszej szkoły wzięło udział w eliminacjach szkolnych do  Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności, z czego dwie z najlepszymi wynikami tj. Natalia Mazur (IIITŻ) oraz Agnieszka Siwiec (IITŻ)  zakwalifikowały się do konkursu okręgowego.

 Potyczki miały miejsce 11 stycznia  2019 roku w Zespole Szkół Spożywczych w Rzeszowie.  W szranki olimpijskich zmagań  stanęło ponad pięćdziesięciu uczniów techników i liceów z województwa podkarpackiego. Tematyką wiodącą tegorocznej edycji były  ”Produkty mleczne – technologia i rola w żywieniu człowieka”.  Młodzież rozwiązywała test, na który składały się zadania z tematyki wiodącej i zadania z zakresu gastronomii, żywności i żywienia. Za rozwiązanie testu można było uzyskać do 100 punktów. Co prawda dziewczętom nie udało się awansować do kolejnego etapu, mimo to serdecznie im gratulujemy, że podjęły się togo niezwykle trudnego wyzwania i mamy nadzieję, że dalej będą rozwijać swoje zainteresowania z zakresu żywienia człowieka.

A. Konefał