POLONISTKA - PATRONKĄ NAUCZYCIELI!

W środę, 30 marca 2022 r., w PCEK w Ropczycach odbyła się konferencja naukowa „Język ojczysty – piękny i czysty! Język ojczysty – piękny i czysty?”. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom, dr Bernadeta Frysztak nie wygłosiła wykładu na temat piękna języka w literaturze polskiej, ale zaprezentowała sylwetkę bł. Natalii Tułasiewicz, która właśnie w dniu konferencji została ogłoszona patronką polskich nauczycieli. Pani wicestarosta,  niezwykle barwnie i emocjonalnie, przybliżyła wszystkim zebranym na konferencji tragiczne losy młodej rzeszowskiej polonistki i poetki, która traktowała wykonywany zawód jak prawdziwe powołanie, nie rezygnując ze swojej pasji nawet w miejscach przymusowej pracy w czasie II wojny światowej oraz w nazistowskim obozie zagłady, w którym pobyt kosztował ją życie.                       

W dalszej części spotkania głos zabrała również mgr Ewa Wośko, prezentując swoje rozważania o poprawności językowej wypowiedzi uczniów szkół podstawowych.O artystyczną oprawę wydarzenia wspaniale zadbali nauczyciele i uczniowie miejscowej szkoły muzycznej, dając koncert w przerwie konferencji.                                                                                                                                                      

Agnieszka Zięba - Kubik