PROGRAM JUNKERS SZKOLI

W ramach współpracy odbywają się szkolenia dla nauczycieli przedmiotów zawodowych (szkolenie z techniki kondensacyjnej oraz szkolenie z rekuperacji i pomp ciepła), które odbywają się w naszych Centrach Szkoleniowych Junkers-Bosch w Warszawie, Krakowie lub Poznaniu.

Uczniowie uczący się w Technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej zgłoszeni do programu, pod opieką nauczycieli przygotowują się do testów wiedzy, które przeprowadzana są trzy razy do roku na platformie online (osobno z każdego z wyżej wymienionych obszarów wiedzy).

Testy mają formułę konkursu – w każdym teście uczeń z najlepszym wynikiem otrzymuje nagrodę: elektronarzędzie firmy Bosch. Po zakończeniu trzech testów spośród wszystkich uczniów wyłaniani są laureaci I, II i III miejsca. Ta najlepsza piętnastka otrzymuje nagrody w postaci elektronarzędzi Bosch, pierwsza piątka dodatkowo nagrodę główną: voucher na kurs i egzamin, po którym uzyska wymagane przepisami prawa uprawnienia gazowe
i elektryczne w zakresie eksploatacji, pozwalające na pracę w charakterze Autoryzowanego Instalatora Junkers (po ukończeniu kursu Autoryzowany Instalator marki Junkers w Centrum Szkoleniowym Junkers, na które również otrzyma zaproszenie).