STYPENDIA DLA NAJZDOLNIEJSZEJ MŁODZIEŻY

Uczniowie naszej szkoły już tradycyjnie znaleźli się na listach rankingowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego wśród najzdolniejszej młodzieży naszego regionu. Oprócz bardzo dobrych wyników w nauce przy ocenie wniosku wzięto pod uwagę wyniki w konkursach na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim. Ten rok jest dla nas szczególnie pomyślny ponieważ doceniono osiągniecia aż 12 osób. Tak jak w poprzednich latach prym wiodą informatycy: Aldona Wiktor, Kamil Baran, Jakub Świerad, Patryk Drozd, Sebastian Jakubowski, Konrad Kosydar, Piotr Kujda i Kamil Mazur, do których dołączyły uczennice z techniku architektury krajobrazu: Łucja Darłak, Oliwia Mądro i Ewelina Duda. W tym gronie znalazła się również przedstawicielka kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych – Agnieszka Siwiec. W ramach stypendium uczniowie otrzymają wsparcie finansowe na zakup pomocy dydaktycznych, które na pewno pozwolą na rozwijanie ich zawodowych pasji. Gratulujemy!

Maciej Matusik