SUKCES W POWIATOWYM KONKURSIE NA LEGENDĘ!

W miniony piątek , 17 grudnia 2021 r., w Szkole Podstawowej im. Baśni Polskiej w Niedźwiadzie Dolnej odbył się uroczysty finał pierwszej edycji Powiatowego Konkursu Literackiego "Wędrówka z legendą przez ziemię ropczycko - sędziszowską".

 Andżelika Mazur z klasy 3 IbP zajęła II miejsce w tym konkursie ( w kategorii: szkoły ponadpodstawowe ) i w obecności Wicestarosty p. Bernadety Frysztak, Dyrektora naszej szkoły, p. Bogusława Wojnowskiego oraz wielu innych znakomitych gości, odebrała nagrodę dla jednej z najlepszych uczestniczek konkursu.

 Uzdolnienia literackie nie są jedynym talentem, jaki posiada Andżelika – nasza uczennica jest też początkującą, ale świetną szachistką i chętnie angażuje się w organizowanie życia szkolnego oraz w akcje charytatywne.

Cała szkolna społeczność życzy laureatce dalszych sukcesów!

Agnieszka Zięba - Kubik