VIII EDYCJA | OLIMPIADA Z HISTORII - KONSTYTUCJA 3 MAJA

Uchwalona 3 maja 1791 roku na Sejmie Czteroletnim ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną konstytucją. Wprowadzała w Rzeczypospolitej ustrój monarchii konstytucyjnej – zachowywała stanową strukturę społeczeństwa, ale otwierała perspektywy dalszych przekształceń systemu państwowego. Na jej podstawie przyjęto monteskiuszowski podział władz na prawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, a także zniesiono m.in. liberum veto, konfederacje i wolną elekcję. Konstytucja 3 maja obowiązywała jedynie przez ponad rok, była wielkim osiągnięciem narodu polskiego chcącego zachować niezależność państwową oraz zapewnić możliwość rozwoju gospodarczego i politycznego kraju.

W konkursie wzięli udział uczniowie ZSAT w Ropczycach:
-Piotr Misiorek,
-Sylwia Góral,
-Aleksandra Glinka.
Na 90 uczestników, Sylwia zajęła 23, a Piotr 24 miejsce w konkursie.
Firma edukacyjna OLIMP SCHOOL z Łodzi była organizatorem ogólnopolskiej olimpiady.  

Rydzy Grzegorz