Z WIZYTĄ W MARKOWEJ

29 września 2021r. uczniowie Zespołu Szkół Agro-Technicznych im. W. Witosa w Ropczycach z klas IV Technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i III b Technikum w zawodzie technik informatyk wraz z Paniami Agnieszką Ziębą-Kubik i Katarzyną Czajkowską udali się do Markowej. Celem wyjazdu było Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej. Nowoczesny, pokryty przypominającym zardzewiałą blachę materiałem budynek nosi imię Rodziny Ulmów, która za ukrywanie Żydów zapłaciła najwyższą cenę – cenę życia.

Przewodnik oprowadzający uczniów po muzealnej wystawie interesująco przedstawił trudne losy Polaków i Żydów mieszkających na terenie Podkarpacia w czasie niemieckiej okupacji, wspominając równieżo Ropczycach, przedstawił ideę przyświecającą kształtowi obiektu muzealnego, wbijającego się klinem w zbocze. Zaprezentował również młodzieży makietę domu Ulmów, w której znajduje się m.in. ich rodzinny księgozbiór, Biblia, egzemplarz „Wiedzy i Życia”, świadectwa szkolne i inne dokumenty. Przed budynkiem, na podświetlanym placu, uczniowie obejrzeli tabliczki z nazwiskami Polaków zamordowanych za pomoc Żydom, zaś na murze obok muzeum tabliczki z nazwiskami mieszkańców, którzy pomagali Żydom.

Wcześniej przeszli też przez Sad Pamięci dedykowany Polakom, narażającym swoje życie podczas niemieckiej okupacji, aby ratować skazanych na zagładę Żydów. Po zwiedzeniu muzeum udali się na miejscowy cmentarz, by, pochyliwszy głowy, w ciszy kontemplować bohaterską postawę Józefa
i Wiktorii Ulmów przy mogile ich i ich dzieci.

Katarzyna Czajkowska

ZOBACZ ZDJĘCIA