ZWIEDZANIE ZAKŁADU KARNEGO

W dniu 7 października 2019 r. uczniowie klasy II Tmr i II TŻ wraz z panią Sabiną Urbanek, panią Sylwią Majką-Białorudzką odwiedzili Zakład Karny w Rzeszowie. Celem wycieczki było między innymi poznanie organizacji pracy Służb Więziennychspecyfiki funkcjonowania zakładu karnego typu zamkniętego oraz metod stosowanych w resocjalizacji osadzonych. Dla młodzieży wkraczającej w dorosłe życie była to również okazja do dyskusji na temat właściwych wyborówposzukiwania pasjiprzyjaźnimiłościszacunku i odpowiedzialności za własne czyny. Pogadanka wychowawcy pracującego z więźniami, możliwość rozmowy z nimi i wysłuchania relacji, wywarła na wszystkich niesamowite wrażenie. Ponadto zwrócono uwagę, że bez względu na pochodzenie, status społeczny, mając jasno sprecyzowane cele, można zostać kim się chce.