informacje

KONFERENCJA RADY PEDAGOGICZNEJ PROGRAM

30 sierpnia 2016r. godz. 830 aula szkolna.

Porządek posiedzenia:

  1. Złożenie przysięgi na nauczyciela mianowanego.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników egzaminów poprawkowych- wychowawcy klas , p.  L. Kędzior.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosków z konferencji plenarnej z dnia 5 lipca 2016r. – p. M. Pięta.
  4. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2015/2016 –

p. A. Mazur, p. L. Kędzior.

Tags: 

ORGANIZUJEMY KURSY

ORGNIZUJEMY KURSY ZESPÓŁ SZKÓŁ AGRO - TECHNICZNYCH ROPCZYCE

Nasza szkoła organizuje kursy:

Kierowca operator wózków jezdniowych
(rozpoczęcie kursu 20 Kwietnia 2016r. godz 14:00 Sala wykładowa Warsztaty szkolne)
tel. kontaktowy 696 052 133 Marek Kaczor
Kierowca operator kombajnów zbożowych
(rozpoczęcie kursu 18 Kwietnia 2016r.)
tel. kontaktowy 600 059 742 Krystian Kubik
Kurs spawacza metodami MIG MAG, TIG,Gazowe, Elektryczne
tel. kontaktowy 696 052 133 Marek Kaczor

Tags: 

PROGRAM AKTYWNY SAMORZĄD

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach w załączeniu przesyła informację o realizowanym pilotażowym programie "Aktywny samorząd" - moduł II, w ramach którego osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o pomoc finansową w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Ww. program jest finansowany z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i skierowany jest do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które w roku szkolnym/akademickim 2016/2017 zdecydują się na podjęcie nauki w szkole policealnej, kolegium lub szkole wyższej.

Tags: 

KONKURS RECYTATORSKI

Lubisz wyzwania? Weź udział w konkursie recytatorskim! 15 marca 2016r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiercanach odbędzie się powiatowy turniej recytatorski „Zawsze wierni”. Jego uczestnicy mają zaprezentować 5-minutową recytację wiersza lub fragmentu prozy polskich twórców, powstałych po 1939 r. aż do czasów współczesnych i rozwijających pojęcia: patriotyzm, honor, bohater, ojczyzna, wierność wartościom, zasadom. Uczestnicy konkursu na etapie powiatowym zostaną wyłonieni w eliminacjach szkolnych, które odbędą się po feriach 1 marca 2016r.

Tags: 

ZAPRASZAMY DO TEATRU

9 marca 2016r. w Centrum Kultury w Ropczycach odbędzie się przedstawienie „Tanga” Sławomira Mrożka w wykonaniu aktorów Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie.  Koszt biletu wynosi 19 zł. Prosimy o zgłaszanie się klas biorących w nim udział do czwartku 11 lutego 2016 r. do p. Katarzyny Czajkowskiej.

Tags: 

Strony