MIĘDZYNARODOWY KONKURS INFORMATYCZNY "BÓBR"

13 listopada odbył się pierwszy etap międzynarodowego konkursu informatycznego „Bóbr”. Bóbr to polska nazwa powołanego do życia w 2004 roku na Litwie międzynarodowego konkursu Bebras z zakresu informatyki oraz technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Zadania w konkursie Bóbr są na ogół związane z posługiwaniem się komputerem i jego oprogramowaniem przy rozwiązywaniu różnych sytuacji i problemów, pochodzących z różnych zastosowań i przedmiotów nauczania takich jak: język ojczysty, język obcy, geografia, historia, sztuka, technika i matematyka. Niektóre zadania dotyczą budowy komputerów, inne oprogramowania użytkowego. Zadania często są związane również z kulturą i językiem. Wiele zadań umożliwia uczniom wykazanie się umiejętnościami algorytmicznego myślenia. Jak co roku również nasz szkoła wzięła w nim aktywny udział. Tym razem do rywalizacji stanęło 9 uczniów technikum informatycznego. Najlepszy wynik uzyskał Sebastian Toton zdobywając 81 punktów, zaraz za nim znalazła się Katarzyna Pękala, Konrad Kosydar oraz Piotr Kujda, którzy mieli jedynie o jeden punkt mniej. Brawo!

Maciej Matusik

 

Szczegółowa punktacja:

Sebastian Toton 81

Katarzyna Pękala 80

Konrad Kosydar  80

Piotr Kujda 80

Wojtek Przywara 73,75

Dawid Kret 73,75

Rafał Darłak 73,75

Jacek Gawron 70

Jakub Bachórz 55

Więcej zdjęć: https://www.facebook.com/zsat.ropczyce/