konkursy

Konkurs "Wiosna w mojej miejscowości"

Wręczenie nagród za udział w Szkolnym Konkursie Literackim „Wiosna w mojej miejscowości”.

W związku z powrotem uczniów do nauki stacjonarnej mogliśmy wręczyć im nagrody, które zdobyli w Szkolnym Konkursie Literackim „Wiosna w mojej miejscowości”. Rozdania dyplomów i nagród dokonała Wicedyrektor szkoły, Pani Joanna Kozubowska, która w okolicznościowej przemowie skierowanej
do młodych laureatów zachęcała ich do rozwijania swoich pasji literackich
i pozaliterackich.

Przypominamy, że uczennice uzyskały następujące miejsca:

Tags: 

WYRÓŻNIENIE DLA SZYMONA, UCZNIA ZSAT

I OGÓLNOPOLSKI KONKURS NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ – „Chrzest Polski” – Fundacja Słowo.

Każde społeczeństwo i każda jednostka powinna czuć więź ze swoją Ojczyzną, powinna być świadoma swojej historii i swoich korzeni. Zakorzenienie w historii umożliwia budowanie patriotyzmu, dumy z przynależności do własnego narodu i stwarza poczucie odpowiedzialności ludzi za dobro i właściwy rozwój społeczeństwa.

Tags: 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU WIEDZY O K. K. BACZYŃSKIM

Zaplanowany pierwotnie na 26 marca 2021 r. konkurs polonistyczny  „Życie i twórczość Krzysztofa Kamila Baczyńskiego”,  ze względu na wprowadzone w tym czasie obostrzenia pandemiczne,  odbył się w formie online - 14 kwietnia.  W konkursie wzięło udział 39 uczniów naszej szkoły. 

Z przyjemnością informujemy, że zwycięzcami zostali: 

Jakub Puszkin  kl. IV TU ( I miejsce ) 

Kinga Pociask  kl. II MAG ( II miejsce ) 

Tags: 

UWAGA!! KONKURS FOTOGRAFICZNY!!!

Zespół mechanizacji rolnictwa i agrotroniki zaprasza wszystkich uczniów technikum mechanizacji rolnictwa i branżowej szkoły w zawodzie mechanik -operator pojazdów i maszyn rolniczych do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym.

Tematem konkursu są: „Wiosenne prace polowe w obiektywie”.

Prosimy o nadsyłanie zdjęć pod postem na facebooku do 30 kwietnia 2021r. LINK - kliknij mnie.

Tags: 

II OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY

Zapraszamy uczniów Zespołu Szkół Agro- Technicznych  w Ropczycach do wzięcia udziału w II  Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym : „Święte słowa Kardynała Stefana Wyszyńskiego” organizowanym przez  Fundację ,,BO WARTO’’ z siedzibą w Warszawie. Tematem konkursu jest przygotowanie pracy plastycznej w formie PLAKATU  promującego jedną ,  z podanych poniżej,  myśli Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Prace konkursowe powinny być wykonane pastelami lub farbami (forma płaska) na papierze, brystolu, kartonie w formacie minimum A3.

Tags: 

NAGRODZENI W KONKURSIE - RECENZJA KSIĄŻKI

25 marca 2021 roku został rozstrzygnięty konkurs: „Recenzja mojej ulubionej książki” zorganizowany przez bibliotekę szkolną. Konkurs miał na celu popularyzację nowości książkowych i dawał uczniom możliwość prezentowania swoich ulubionych książek w formie recenzji. Jury dokonało oceny prac według następujących kryteriów: oryginalność tekstu, kultura słowa, poprawność językowa oraz ogólny wyraz artystyczny. Komisja konkursowa nagrodziła następujących uczniów:

 

            I miejsce -  Michał Dyło  -  klasa IV TI

 

Tags: 

Strony