WIOSENNE SPOTKANIE SZKOLNYCH KÓŁ CARITAS

Dnia 8 czerwca (w piątek) br. uczennice naszej szkoły wzięły udział w Wiosennym Spotkaniu Szkolnych Kół Caritas, które odbyło się w auli Instytutu Teologiczno-Pastoralnego w Rzeszowie. W wydarzeniu uczestniczyli goście z Caritas Polska z Warszawy. Opowiedzieli o spotkaniu z papieżem Franciszkiem, który poświęcił busa Mobilnej Ambasady Niepodległej. Podzielili się też radością z faktu, że na europejskim spotkaniu to Polska szczyciła się największą liczbą młodych wolontariuszy Caritas.

Gościem specjalnym był młody Syryjczyk, który opowiadał o aktualnej, ciągle trudnej, sytuacji w Syrii i potrzebach mieszkających tam ludzi. Podczas spotkania wystawiono niezwykły obraz- Matki Bożej z Aleppo. W holu instytutu można było zobaczyć poruszającą wystawę prezentującą trudy życia mieszkańców Aleppo dotkniętego wojną.

Po śpiewach i modlitwie w radosnej zadumie i z planami na przyszłość wróciłyśmy do domów.

Agnieszka Siwiec kl. I TŻ

P. Elżbieta Orzech