ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 po raz pierwszy w historii naszej szkoły odbyło się na hali warsztatów szkolnych, które wcześniej przeszły gruntowną modernizację. Wydarzenie to zaszczycili swoją obecnością  goście: Przewodniczący Rady Powiatu  Józef Rojek, Radny Powiatu Stanisław Ziemiński, Prezes ropczyckiego oddziału  ZNP - Edmund Janowski oraz Przewodniczący Rady Rodziców ZSA - T Wiesław Jeleń. Pani Dyrektor Agnieszka Mazur powitała zgromadzonych gości, grono pedagogiczne, młodzież klas pierwszych oraz przedstawicieli pozostałych klas, życząc wszystkim w nowym roku  szkolnym wielu sukcesów, nowych przyjaźni, efektów  w nauce i pracy dydaktycznej oraz kierowania się przesłaniem, że w życiu nie warto iść na skróty’’.

Następnie Dyrektor A. Mazur  odczytała  listy z okazjonalnymi  życzeniami od Senatora RP Zdzisława Pupy,  Posła na Sejm Kazimierza Moskala i Burmistrza Ropczyc Bolesława Bujaka . Spośród zaproszonych gości głos zabrał  Przewodniczący Rady Powiatu  Józef Rojek, mówiąc ,że cały czas związany jest z naszą szkołą, najpierw  jako absolwent, później Starosta Powiatu ,a obecnie Przewodniczący Rady Powiatu.

Na zakończenie swojej wypowiedzi  złożył wszystkim serdeczne życzenia na nowy rok szkolny. Głos zabrali również S. Ziemiński  i E. Janowski.     W imieniu uczniów wypowiedział  się Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Damian Kujda , składając życzenia sukcesów i spełnienia najbardziej wymagających zadań. Na zakończenie Wicedyrektor Lucyna Kędzior przedstawiła  wychowawców klas pierwszych.

K.Czajkowska
J.Kosiak

ZOBACZ ZDJĘCIA