100 ROCZNICA URODZIN JANA PAWŁA II

W tym roku obchodzimy 100 rocznicę urodzin Jana Pawła II. W Wadowicach 18 maja 1920 roku przyszedł na świat Karol Józef Wojtyła. Wielokrotnie sam wspominał: „Tu wszystko się zaczęło…” Jako mały chłopak – Lolek po szkole grał w piłkę nożną, w pin-ponga. Miał dużo kolegów, podobnie na studiach, a potem jako duchowny. Był wrażliwym, mądrym człowiekiem. Trudne dzieciństwo, najpierw śmierć matki Emilii, kiedy Karol ma niespełna 9 lat, później śmierć brata Edmunda, a następnie śmierć ojca sprawiły, że Karol rozumie ludzi i ich problemy. Ojciec – wojskowy dbał o rozwój intelektualny i duchowy syna, uczył języka niemieckiego, opowiadał historię Polski, a przede wszystkim był czas na modlitwę. Karol codziennie chodził przed lekcjami na Mszę , na której służył jako ministrant. Jako student Uniwersytetu Jagiellońskiego brał udział w spotkaniach teatralnych, a w 1939 r. był świadkiem aresztowania 183 profesorów uczelni.

W czasie wojny pracował w kamieniołomie na Zakrzówku, a następnie w zakładach chemicznych, „Solvay”. Wstąpił do krakowskiego seminarium duchownego, tuż po wojnie 1 listopada 1946 roku przyjął święcenia kapłańskie w kaplicy Pałacu Arcybiskupów. Pierwszą pracę, jako wikariusz rozpoczyna w Niegowici, gdzie przyjechał ….furmanką, druga to parafia św. Floriana w Krakowie gdzie jest duszpasterzem akademickim :odprawia msze dla studentów, wyjeżdża na spływy kajakowe, chodzi po górach. W 1958 roku w wieku 38 lat zostaje biskupem Archidiecezji Krakowskiej. W 1962 r. biskup Karol Wojtyła uczestniczy w Soborze Watykańskim pod przewodnictwem papieża Jana XXIII. 3 czerwca 1963 roku umiera Jan XXIII, a jego następcą zostaje Paweł VI, który mianuje bp Karola Wojtyłę na arcybiskupa metropolitę krakowskiego, a trzy lata później mianuje go kardynałem. W niesprzyjających Kościołowi czasach komunizmu, dzięki staraniom biskupa krakowskiego Wojtyły wzniesiono świątynię „Arkę Pana”, która jest symbolem zwycięstwa Boga nad ówczesną ateistyczną władzą.

16 października  1978 roku kardynał Karol Wojtyła  został wybrany na następcę św. Piotra. Przyjął imię Jan Paweł II, a Maryję obrał sobie jako opiekunkę misji dla Kościoła ,,Totus Tuus’’. Pierwszy papież-Polak. W 1981 roku  miał  miejsce zamach na jego życie, jednak cudem został uratowany. Odbył 104 pielgrzymki, w tym 8 do Polski. Umiera 2 kwietnia 2005 roku o godz.21.37. Po sześciu latach zostaje  błogosławionym 1 maja 2011 roku, beatyfikowany przez  Benedykta XVI, trzy lata później kanonizowany przez papieża Franciszka 27 kwietnia 2014 roku.

Z ogromnego bogactwa wypowiedzi Jana Pawła II wiele ma charakter ponadczasowy, wiele sformułowań weszło do  potocznego języka i  są powszechnie znane. Podczas II pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w 1983 roku  na Jasnej Górze wypowiedział słowa do młodzieży: ,,Musicie od  siebie wymagać ,nawet gdyby inni od was nie wymagali’’. Słowa te niech będą drogowskazem nie tylko młodzieży, ale nas wszystkich.

Biblioteka szkolna poleca: