IV EDYCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W PRAKTYCE

W ostatnim tygodniu listopada 2018 roku rozpoczęto w naszej szkole realizację IV edycji projektu „Przedsiębiorczość w praktyce”, do której przystąpili uczniowie z klasy II Technikum w zawodach technik architektury krajobrazu oraz technik informatyk. W ramach projektu uczniowie uczestniczą w warsztatach prowadzonych przez specjalistów z instytucji partnerskich, takich jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rzeszowie, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, Oddział Narodowego Banku Polskiego w Rzeszowie, Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.

Projekt „Przedsiębiorczość w praktyce” jest realizowany dzięki wsparciu finansowemu Programu Edukacji Ekonomicznej Narodowego Banku Polskiego. Spośród uczestników projektu wyłoniono jeden zespół złożony z trzech uczennic, które rywalizują  w kolejnych zadaniach konkursowych. Po każdych zajęciach warsztatowych uczennice rozwiązują krótkie zadanie praktyczne i test.

Uczestnicy, których prace zostaną ocenione najwyżej wezmą udział w II etapie tego konkursu – półfinale, gdzie będą rywalizować z zespołami z 29 szkół z województwa podkarpackiego. Przed nami ostatni już etap projektu - zajęcia warsztatowe  z pracownikiem specjalistą Izby Skarbowej w Ropczycach.