SPOTKANIE Z DORADCAMI ZAWODOWYMI WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W RZESZOWIE

Wejście na rynek pracy to ważny etap dla każdego absolwenta szkoły. Przygotowują się do niego uczniowie klasy trzeciej Szkoły Branżowej 1 stopnia w zawodach cukiernik oraz mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych. 3 listopada wzięli oni udział w spotkaniu z doradcami zawodowymi Wojewódzkiego Urzędu Pracy  w Rzeszowie. Uczniowie wysłuchali prelekcji nt. „Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy” uzyskując informacje przydatne w przygotowaniu się do wejścia na rynek pracy, m.in. nt. form wsparcia oferowanych przez instytucje działające na rynku pracy. Druga prelekcja dotyczyła mobilności w obszarze europejskiego rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem usługi oferowanej przez WUP- Sieci EURES.