SPOTKANIE Z FUNKCJONARIUSZEM KPP ROPCZYCE

9 listopada 2023 r. odbyło się spotkanie dla uczniów klas pierwszych z funkcjonariuszem KPP w Ropczycach panią asp.sztab. Agatą Przybek. Tematem spotkania była ”Odpowiedzialność karna i zasady bezpiecznego poruszania się w strefie publicznej”. W czasie prelekcji zostały poruszone tematy dotyczące niewłaściwych zachowań uczniów; naruszanie nietykalności cielesnej, wymuszenia, kradzieże, bójki, rozboje, napaści, cyberprzemoc, handel ludźmi. Omówiono konsekwencje łamania prawa, zagrożeń cywilizacyjnych, negatywne skutki używek i przepisy ruchu drogowego. W czasie trwania spotkania uczniowie mieli możliwość zadawania pytań, prowadząca w sposób wyczerpujący na nie odpowiadała.

SMBiałorudzka