Z WIZYTĄ W PCEK-U.

13 grudnia 2023 roku uczniowie klas 5 ŻP i 2 TMG z Zespołu Szkół Agro-Technicznych im. W. Witosa w Ropczycach wraz z opiekunami, Paniami Agnieszką Ziębą-Kubik i Katarzyną Czajkowską oraz Panami Andrzejem Zawiszą i Waldemarem Łagodą udali się do siedziby Powiatowego Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach. Na miejscu wzięli udział w wykładzie Pana Józefa Słodyczki, byłego nauczyciela ropczyckich szkół, wychowawcy pokoleń absolwentów, którym zaszczepił miłość do historii, na temat „Wybory do Sejmu Ustawodawczego z 1947r. Mit założycielski PRL.” Prelegent przypomniał zebranym gościom i młodzieży ZSA-T mity znane z naszej historii i mit założycielski PRL. Interesująco opowiedział o sytuacji historycznej Polski poprzedzającej wybory, a także
o samych wyborach. Młodzi ludzie z naszej szkoły szczerze zainteresowali się omawianym tematem szczególnie dlatego, że był on bogato zilustrowany materiałem zdjęciowym, zaś talent Prelegenta sprawił, iż jeszcze długo po wykładzie rozprawiali o jego treści.

Katarzyna Czajkowska