OGÓLNOPOLSKI PROJEKT - EDUKACYJNY

O tym nie można zapomnieć

„O tym nie można zapomnieć – spotkania z kobietami, które przeszły piekło obozów i łagrów” - VI edycja. Uczniowie naszej szkoły pod opieką p. Agnieszki Kasprzyk biorą udział w projekcie Instytutu Pamięci Narodowej, który trwa od grudnia 2015r. do czerwca 2016r. Jego celem jest zgromadzenie informacji na podstawie wywiadów z kobietami – byłymi więźniami obozów koncentracyjnych i łagrów. Nauczyciele i uczniowie (samodzielnie lub przy pomocy koordynatorów z IPN) odnajdują świadków historii - kobiety, które przebywały w obozie lub łagrze, ewentualnie były deportowane na Sybir podczas II wojny światowej; kontaktują się z nimi i przeprowadzają wywiad.

Projekt ma pokazać, w jaki sposób odbierają i doświadczają świata kobiety, jakimi wartościami się kierują, w jaki sposób wojna wpłynęła na ich losy. Nagrodą w projekcie jest wyjazd do Niemiec w 2017r., w którym wezmą udział zespoły uczniów (wraz z ich opiekunami – nauczycielami), które podczas prezentacji ogólnopolskiej zostaną najwyżej ocenione przez komisję.

W projekcie udział biorą:
-Ewelina Wójcik (III TE)
-Sylwia Potwora (III TE)
-Marcin Birkowski (I Ti)
-Sebastian Jakubowski (I Ti)
-Winiarz Rafał (I Tg)

A. Kasprzyk