MIKROPROFESOR W WARSZAWIE

Dominik Toton z czwartej klasy technikum informatycznego wraz z opiekunem 2 grudnia odwiedził stolicę. Wycieczka ta była nagrodą w konkursie pn. Mikroprofesor 2016, którego to Dominik był laureatem. Napięty program pobytu obejmował zwiedzanie z przewodnikiem Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, spotkanie w biurze informacyjnym Parlamentu Europejskiego, podczas którego odbyła się prelekcja o jego funkcjonowaniu. Ostatnim punktem wizyty było spotkanie z przedstawicielami Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz Dobrowolek – inicjatywy wysyłającej ludzi do Serbii w celu niesienia pomocy uchodźcom. Spotkanie to odbyło się w obecności Posłanki do Europarlamentu Pani Róży Thun, która była honorowym patronem konkursu, a jej biuro poselskie jego głównym sponsorem.

Maciej Matusik