WYJAZD DO ZAKŁADU KARNEGO

W dniu 28 lutego 2018 r. uczniowie klasy II TIa wraz z panią wicedyrektor Lucyną Kędzior, panią pedagog Sylwią Majka-Białorudzką i wychowawcą Moniką Konieczny odwiedzili Zakład Karny w Rzeszowie. Celem wycieczki było między innymi poznanie organizacji pracy Służb Więziennych, specyfiki funkcjonowania zakładu karnego typu zamkniętego oraz metod stosowanych w resocjalizacji osadzonych.

Dla młodzieży wkraczającej w dorosłe życie była to również okazja do dyskusji na temat właściwych wyborów, poszukiwania pasji, przyjaźni, miłości, szacunku i odpowiedzialności za własne czyny. Pogadanka doświadczonego wychowawcy pracującego z więźniami, możliwość rozmowy z nimi i wysłuchania wstrząsających relacji, wywarła na wszystkich niesamowite wrażenie. Kolejnym punktem spotkania była prelekcja filmu nakręconego w więzieniu pt. „Za pięć dwunasta”. Film ukazuje codzienne życie w zakładzie karnym, uczucia i emocje towarzyszące osadzonym, jak również ich wzajemne relacje. Ta prawdziwa historia zmusza do refleksji nad własnymi relacjami z bliskimi  i postawą wobec innych. Przeżycia głównego bohatera skłaniają nas do głębokich przemyśleń dotyczących okazywania uczuć, jak również zwracają uwagę na to, że na zmiany nigdy nie jest za późno. Każdy może dokonać przełomu we własnym życiu, nawet za pięć dwunasta….

Ponadto zwrócono uwagę, że bez względu na pochodzenie, status społeczny, mając jasno sprecyzowane cele, można zostać kim się chce.  

Co więcej uczniowie przekonali się, że czasem ułamek sekundy, niewłaściwy wybór pod wpływem otoczenia, chęć zaimponowania innym, mogą mieć bolesne konsekwencje do końca życia.

M. Konieczny